Mamre Meşeliği

Rick

En Dipten
Yönetici
Kayıt tarihi
23 Mart 2021
Mesaj
426
Kur'an'da Hud suresi 69-73 arasındaki ayetlerde, Hz.İbrahim ve eşi Sara'nın " bir oğul " ile müjdelendiklerinde, rivayetlere göre oturdukları meşe ağacıdır.Tevrat'ta sıkça " Mamre, Mamre Meşeliği " nden bahsedilir.

TEVRAT
TEKVİN(YARADILIŞ)

BAP-13
17-Kalk, memleketi enine boyuna gez; çünkü onu sana vereceğim.
18-Ve Abram çadırını kaldırdı, ve gelip Hebronda olan Mamre meşeliğinde oturdu, ve orada RABBE bir mezbah yaptı.
BAP-14
13-Ve bir kaçak geldi, ve İbranî Abrama bildirdi; ve o Eşkolun ve Anerin kardeşi Amorî Mamrenin meşeliğinde oturuyordu; ve bunların Abramla muahedeleri vardı.

24-Ancak gençlerin yediklerinden, ve benimle giden adamların, Aner, Eşkol ve Mamrenin payından başkası bana olmasın; bunlar paylarını alsınlar.
BAP-18
1-VE Mamre meşeliğinde RAB ona göründü; ve o, günün sıcağında çadırın kapısında oturuyordu;
BAP-23
17-Böylece Mamre karşısındaki Makpelada olan Efronun tarlası, tarlanın bütün hududu içinde etrafında olan ağaçların hepsile beraber onda olan mağara,
18-Het oğullarının huzurunda, kendi şehrinin kapısından girenlerin hepsinin önünde İbrahime mülk edildi.
19-Ve bundan sonra İbrahim karısı Sarayı, Kenân diyarında, Mamre (o Hebrondur) karşısında, Makpela tarlasının mağarasına gömdü.
BAP-25
9-Ve oğulları İshak ve İsmail onu Mamre karşısında olan Makpela mağarasına, Hittî Tsohar oğlu Efronun tarlasına,
BAP-35
27-Ve Yakub Mamreye, İbrahim ve İshakın misafir olduğu Kiryat-arbaya (o Hebrondur), babası İshaka geldi.
BAP-49
29-Ve onlara emredip kendilerine dedi: Ben kavmıma katılmak üzreyim; beni babalarımla beraber Hittî Efronun tarlasında olan mağaraya, Kenân diyarında Mamre karşısında,
BAP-50
13-ve oğulları onu Kenân diyarına götürdüler, ve onu Mamre karşısında Makpela tarlasının mağarasında gömdüler; o mağarayı tarla ile beraber İbrahim kabir için mülk olarak Hittî Efrondan satın almıştı.
Bahsi geçen Mamre Bölgesi Hebron'dadır.
29.jpg


Bahsi Geçen Mamre Meşesi
oak-of-mamre_2.jpg

Bu ağaç " Mamre Meşesi " yani Hz.İbrahim ile Sara'nın müjdeyi aldıkları zaman altında oturdukları varsayılan meşe ağacı olup, günümüzde halen saklanmaktadır.Varsayıma göre de yaklaşık 5.000 yıllık olduğu söylenmektedir.
 
Top