İsa Kime Gönderildi? Hristiyanlık Evrensel Bir Din Mi?

Hannibal

Dünyadan
Deneyimli Üye
Kayıt tarihi
26 Mart 2021
Mesaj
258
Hristiyanlık, dünya üzerindeki en büyük inançlardan biridir.Peki bu en büyük inancın referansı İncil, bizlere, bu inancın başlangıcını sağlayan İsa'nın aslında kime gönderildiğini söylüyor?Tüm insanlığa mı?

MATTA
BAP-15

21-Ve İsa oradan çıkıp Sur ve Sayda taraflarına çekildi.
22-Ve işte, Kenânlı bir kadın o sınırlardan geldi, ve: Ya Rab, bana merhamet eyle, sen, ey Davud oğlu! kızım kötü bir halde cine tutulmuştur, diye bağırdı.
23-Fakat İsa ona bir söz cevap vermedi. Ve şakirtleri gelip: Onu uzaklaştır, çünkü arkamızdan bağırıyor, diyerek İsaya yalvardılar.
24-Fakat İsa cevap verip dedi: Ben İsrail evinin kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim.

Matta'da yazan bu ayetlere göre anlaşılacak hale getirirsek...:
İsrail Evi : İsrailoğulları, Yahudiler,
Kaybolmuş Koyunlar : Hak yoldan ayrılanlar, yollarını şaşıranlar,

Buna göre 24.ayet şu şekilde çevrilebilir...:
24-Fakat İsa cevap verip dedi : Ben Yahudilere/İsrailoğulları'na, bunlardan hak yoldan ayrılanlara gönderildim.

Bu ayete göre İsa, evrensel bir peygamber olmayıp, belli bir toplum/zümre/kavim için gönderilmiş bir peygamberdir.
 
Top