• Dipsiz Forum'a sadece 3 saniyede kayıt olarak, eğitim, sağlık, edebiyat, müzik ve sosyal bilimler konularında binlerce yeni ve güncel içeriğe reklamsız olarak anında ulaşabilir, yeniliklerden anında haberdar olabilirsiniz. Haydi, şimdi kayıt ol!

İlahi Kitaplar ve Peygamberler

Newyork Mezarlığı

Cesur Yeni Dünya
Yönetici

İlahi Kitaplar ve Peygamberler​

İlahi kitap, Peygamberlere cebrail meleği aracılığı ile gönderilen, yine Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bildiren kitaplardır. İlahi kitaplar Peygamberlere vahiyler aracılığı ile bildirilir. Kitaplara inanmak, iman etmenin şartlarındandır. Peki bu ilahi kitaplar nelerdir, hangi peygamberlere gönderilmiştir?

Kuran-ı Kerim'de geçen toplam kitap sayısı 104 tanedir, bunların 100’ü küçük kitap (küçük kitaplara suhuf, sahife denir), diğer dört tanesi ise 4 büyük kitabtır. İlahi kitaplar ve peygamberler aşağıdaki gibidir:

4 büyük ilahi kitaplar şunlardır:​

Tevrat, Hz. Musa
Zebur, Hz. Davud
İncil, Hz. İsa
Kur'an-ı Kerim, Hz. Muhammed'e gönderilmiştir.

Tevrat​

Hz. Musa peygambere indirilen bir ilahi kitaptır Tevrat. Hz. Musa aracılığı ile İsrailoğullarına gönderilen bir kutsal kitaptır. Tevrat kanun, şeriat, sözleşme, öğreti gibi anlamlara gelmektedir.

İsrailoğulları tarih boyunca yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle bu ilahi kitap Tevrat'ı tam olarak koruyamamışlardır. Daha sonradan Yahudi din adamları tarafından tekrar yazılan tevrat kopyaları ortaya çımıştır.

"Şüphesiz Tevrat'ı biz indirdik. İçinde bir hidayet, bir nur vardır... " (Miade suresi, 44. ayet)

Zebur​

Zebur, Hz. Davud peygambere indirilen bir ilahi kitaptır. Zebur indirilen 4 ilahi kitaptan en küçüğüdür. Kitapta yeni öğretiler yoktur, var olan dini hükümler için nasihatlar getirmiştir ve Hz. Davud'un Allah'a yakarışları ve ilahileri yer alır.

İslam alimleri bugün mevcut olan Zebur'un, Tavrat gibi tahrife uğradığını da özellikle belirtmişlerdir.

"Hem Rabbin göklerde ve yerde kim varsa daha iyi bilir. Andolsun, peygamberlerin bir kısmını bir kısmına üstün kıldık. Dâvûd'a da Zebûr'u verdik." (İsra suresi, 55. ayet)

İncil​

Hz. İsa peygambere indirilen bir ilahi kitap olan İncil İsrailoğullarına gönderilen kutsal bir kitaptır. İncil kelime anlamı olarak öğretici, müjde, yol gösterici anlamlarına gelmektedir.

Hz. İsa'nın tebliğ süresinin kısa oluşu ve yaşadığı zamanın olumsuz şartları İncil'in yazılı kitap haline getirilmesine el vermemişti. En erken yazıları İncil, Hz. İsa'dan 70 yıl kadar sonra kitaba alınmış, İncil'e insan yorumları karışmış ve böylece kitabın aslı tahrife uğramıştır. Kuran-ı Kerim, İncil'i tasdik etmekte fakat bugünkü İncilin Hz. İsa'ya gönderilen İncil'in tahrif edilmiş olduğunu ayetlerde söylemektedir.

"İncil ehli Allah'ın onda indirdiği ile hükmetsin. Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyenler fasıkların ta kendileridir." (Mâide suresi,47. ayeti)

Kur'an-ı Kerim​

İlahi kitapların sonuncusu olan Kur'an, Hz. Muhammed'e (sav) indirilmiştir. Kelime anlamı olarakta toplamak, bir araya getirmek anlamlarına gelir.

Kur'an-ı Kerim'in gelmesi ayet ayet olmuş ve 23 senede tamamlanmıştır.
 
Top